COVER MAGAZIN d.o.o.
COVER MAGAZIN d.o.o. za promidžbu i usluge


Bisačka 3,
10 000 Zagreb
Hrvatska

Telefon / Fax + 385 1 5619 893
nada@covermagazin.com
covermagazin.hr

OIB: 55397315683;
MBS: 080857855;Trgovački sud u Zagrebu,

IBAN: HR4924020061100665421
Erste&Steiermärkische Bank d.d
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Direktor i član uprave društva:
Nada Dramac Stipčić .

MARKETING

marketing@covermagazin.com